Aktuality

24. 11. 2016
Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vypsal druhý ročník kurzu celoživotního vzdělávání na téma „AKTUÁLNÍ TRENDY V OCHRANĚ PŘÍRODY“.
9. 11. 2016
Ochrana hmyzu vázaného na staré stromy a mrtvé dřevo mimo les
3. 11. 2016
Kurz reaguje na dlouhodobou absenci průběžného odborného vzdělávání s důrazem na současné trendy. Cílem je umožnit pracovníkům ochrany přírody i dalším zájemcům systematické vzdělávání s důrazem na aktuální poznatky a zároveň umožnit diskusi s předními odborníky na daná témata.
21. 10. 2016
Podzimní číslo se věnuje PŘÍRODĚ VE MĚSTĚ.
3. 10. 2016
Přečtěte si více o řízeném vypalování v Brdech!
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.