CITES, úmluva fungující v České republice více než 25 let

Poslechněte si Ing. Pavlu Říhovou s informacemi o CITESu a zločinech proti přírodě.

Rozhovor s inspektorkou Mgr. Pavlou Říhovou vznikl v rámci projektu "Online vzdělávání pro veřejnost" podpořeného Státním fondem životního prostředí ČR, vedený byl Ing. Markétou Swiackou, naleznete ho zde.

 

EEA Grants ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.