ČSPE se připojuje ke mezinárodnímu Dni ekologie - rozhovory o ekologii

Česká společnost pro ekologii se připojila k mezinárodnímu Dni ekologie.

Ecology Day probíhá pod záštitou ekologických společností jednotlivých evropských států. Cílem celé akce je propagovat ekologickou vědu a její uplatnění ve společnosti. 

V rámci nultého ročníku připravila Jana Jersáková rozhovory o vodě v krajině s Jakubem Hruškou a Jindřichem Durasem a o vymírání hmyzu s Robertem Tropkem.

Ke stažení jsou zde.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.