Jak propojit zemědělské hospodaření s ochranou přírody a myslivostí - výzvy v České republice

Rozhovor se zemědělským podnikatelem Dr. Ing. Petrem Maradou na téma přístupů ochrany přírody v zemědělství a myslivosti.

Rozhovor vznikl v rámci projektu "Online vzdělávání pro veřejnost" podpořeného Státním fondem životního prostředí ČR, byl vedený Ing. Markétou Swiackou a naleznete ho zde.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.