Nové číslo časopisu FOP je na téma zelené infrastruktury

Nové číslo časopisu FOP je na světě!

Tentokráte se zaměřením na zelenou infrastrukturu a ÚSES, autoři nahlíží na zelenou infrastrukturu z různých pohledů, stejné pojmy také chápou někdy jako myšlenkový přístup, jindy spíše jako technické řešení. Poohlédneme se i za různými šumavskými výročími...

Pěkné čtení vám přeje vaše FOP! http://www.casopis.forumochranyprirody.cz/

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.