Pozvánka na Setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny

7. ročník Tematického setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny se letos uskuteční ve dnech 11. až 13. září 2017 ve Vysoké Lípě na rozhraní NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce.

Základem setkání bude představení projektů jednotlivých účastníků z různých tematických okruhů – výzkum vzácných druhů, problematika managementu vzácných druhů a jejich lokalit, záchranné programy – a následná diskuze či výměna zkušeností mezi účastníky z různých institucí (univerzity, výzkumné ústavy, státní ochrana přírody, nevládní organizace).

Navíc na letošním setkání bude oficiálně ustanovena pracovní skupina České botanické společnosti „Ochrana přírody“ a v úterý večer proběhne její první jednání včetně voleb. Jste srdečně zváni, abyste se do práce této pracovní skupiny zapojili.

Součástí programu bude také exkurze na náplavy řeky Labe, a to i v souvislosti s jejich ohrožením záměrem výstavby plavebního stupně. Na závěr setkání je pro zájemce připravena exkurze do Českého středohoří.

Moc prosíme, šiřte pozvání na setkání mezi další možné zájemce!

Přihlášení do 25. června skrze zde.

EEA Grants ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.