Sukcese a Vrbenské rybníky

Poslechněte si rozhovor s prof. RNDr. Jaroslavem Vrbou CSc.

Tématem je problematika sukcese ve vodních ekosystémech, jejich interakce a celoroční vývoj. Rozhovor si můžete poslechnout na youtube kanále FOP.

Záznam byl uskutečněn v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky u Českých Budějovic v rámci projektu "Online vzdělávání pro veřejnost" podpořeného Státním fondem životního prostředí ČR, a byl vedený doc. RNDr. Tomášem Kučerou Ph.D.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.