Hodnocení fragmentace krajiny dopravou

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu společnosti EVERNIA nebo zde.

Zdroj: 
ANDĚL, Petr, GORČICOVÁ, Ivana, HLAVÁČ, Václav, MIKO, Ladislav a ANDĚLOVÁ, Helena. Hodnocení fragmentace krajiny dopravou. Metodická příručka. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. 99 s. ISBN 80-86064-92-1.
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.