Interview s Ivanem Ryndou: O ochraně přírody a společnosti

Verze PDF
See video
6. leden 2016

Rozhovor o kulturních důvodech pro ochranu přírody s Ivanem Ryndou vedl Michael Hošek.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.