Interview s Jindřichem Durasem: O vodní směrnici a její implementaci v ČR

Verze PDF
See video
10. říjen 2015

Rozhovor s Jindřichem Durasem z Povodí Vltavy.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.