Interview s Martinem Rulíkem: Vodní koridor Dunaj–Odra–Labe z pohledu limnologů

Verze PDF
See video
15. prosinec 2014

Interview s Martinem Rulíkem o vodě v krajině a vodním koridoru Dunaj–Odra–Labe. Rozhovor vedl Jan Dušek.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání