Interview s Václavem Zámečníkem: Agroenvironmentální opatření a jejich dopadech na ptáky

Verze PDF
See video
15. prosinec 2015

Rozhovor s Václavem Zámečníkem o agroenvironmentálních opatřeních vedl Michael Hošek.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.