Kuřička hadcová - péče o druh a jeho lokality

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
PÁNKOVÁ, Anna. Kuřička hadcová Minuartia smejkalii. Péče o druh a jeho lokality. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2011. 48 s. ISBN 978-80-87457-11-5.
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.