Městské hrozby pro avifaunu

Verze PDF
See video
20. říjen 2021

Rozhovor s ornitologem České ornitologické společnosti (ČSO) Mgr. Lukášem Viktorou na téma městských hrozeb pro avifaunu, jejich pojmenování a zasazení do aktuálních podmínek v České republice. Více se o dané problematice můžete dozvědět na webových stránkách ČSO.

Rozhovor byl uskutečněn v rámci projektu "Online vzdělávání pro veřejnost" podpořeného Státním fondem životního prostředí ČR a vedený Ing. Markétou Swiackou.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.