Motivace a pozitivní podmiňování u lidí - podceňovaný nástroj při tvorbě managementu ochrany

Verze PDF

Ochrana prostředí a biodiverzity není jen o ohrožené fauně a flóře, ale také o lidech a jejich chování. Ochranáři mají tendenci přehlížet, že současné problémy globálních změn klimatu, ztráty habitatů, invazivních druhů a nadměrného využívání zdrojů mají společného jmenovatele v konzumním životním stylu miliónů lidí po celém světě. Zároveň zanedbávají spolupráci s místními komunitními organizacemi a komunikaci s laickou veřejností populárně naučnou formou. Mnoho vědeckých výstupů zůstává ve formě odborné literatury, tedy laikům nepřístupných.  

Využitelné výstupy: 
 • slibnou metodou pro změnu chování veřejnosti je tzv. sociální marketing, který zaznamenal ve Spojeném Království slibné výsledky při kampani proti obezitě a kouření
  • metoda je vysoce kvantitativní podstaty
  • sociální marketing klade důraz na změřitelnost a schopnost porovnání získaných dat
  • lze porovnat dopad daného marketingu s vynaloženými financemi, což může být rozhodující faktor při soutěži o grantové příspěvky a hledání sponzorů a dárců pro jednotlivé projekty
 • potíží současných osvětových kampaní je absence smysluplného a srozumitelného zhodnocení jejich výsledků.
  • názorným příkladem je běžná praxe uvádění počtu navštívených škol či rozdaných letáků jako "výsledného dopadu" kampaně, jde přitom jen o popis použitých metod srovnatelný s počtem navštívených transektů v rámci biologické studie
 • abychom porozuměli efektům ochranářských kampaní na lidské chování, je nutné zaměřit se na sledování jejich praktických dopadů - jak se modifikace lidského chování promítla do praktické ochrany (snížení míry ohrožení habitatů, navýšení počtů ohrožených druhů etc.)
 • relativně úspěšným odvětvím práce s veřejností je systém "ekologických kompenzací" (Payment of Ecosystem Services, PES), ve kterém soukromí vlastníci pozemků dostávají finanční příspěvky za dodržování určitého managementu
  • při hrozbě vykácení mexických tropických lesů vlastníci pozemků utvořili síť soukromých rezervací výměnou za finanční kompenzace
  • systém náhrad umožnil vznik dohody mezi farmáři při úpatí peruánských And a farmáři ve vyšších polohách, což vedlo k vyčlenění místních mokřadních lesů pro ochranářské účely
 • osvětové kampaně mohou výrazně zlepšit způsob nakládání se zdroji lokálními komunitami
  • usedlíci ustoupili od těžby dřeva v přirozeném habitatu langura čínského (Rhinopithecus roxellana) díky propagaci nových domácích kamen s účinnějším spalováním paliva
  • propagace recyklování v Ekvádoru přispěla ke zkvalitnění zdrojů pitné vody
 • osvěta veřejnosti je v neposlední řádě zásadní pro prosazení dodržování zákonů. Lidé si uvědomují špatnost počínání pytláků a překupníků s ohroženými druhy, čímž vzrůstá pravděpodobnost, že související podezřelé aktivity nahlásí příslušným orgánům.
  • v Laosu byla zřízena zvláštní telefonní linka pro nahlášení pytlácké a překupnické činnosti ohrožující tamní populaci tygra (Panthera tigris)
  • na jihovýchodním Madagaskaru byli vědci ve spolupráci s místní správou schopni přesvědčit rybářské komunity, aby upustili od některých značně neekologických metod lovu - jako např. trávení vody
 • metody osvěty a práce s laickou veřejnosti jsou multidisciplinárním odvětvím, které vyžaduje větší pozornost a další výzkum
Zdroj: 
Verrísimo D. (2013): Influencing human behaviour: an underutilised tool for biodiversity management. Conservation Evidence: 29-31
Zadal: 
Zuzana Blažková
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.