Ochrana netopýrů v praxi

Verze PDF
See video
13. říjen 2014

Na internetovém semináři Fóra ochrany přírody přednášel Tomáš Bartonička, moderátorem byl Jan Dušek.

EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.