Chcete se zeptat? Chcete si přečíst? Odborné informace

Chcete si přečíst?

Výzkum

Aktuální a věrohodné údaje jsou pro rozhodování orgánů ochrany přírody a plánování ochranářského managementu zcela zásadní. V této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochrany přírody.

Poznatky

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu. Příspěvky postihují detaily (včetně ekonomického aspektu) a lokální specifika, z nichž je možné dále čerpat pro souhrnné práce nebo se inspirovat při hospodaření v obdobných podmínkách.

Inspirace

V zahraničí vzniká celá řada dokumentů, které je možno převzít nebo alespoň použít pro ochranu přírody v ČR. Na těchto stránkách naleznete výběr původních inovativních a demonstrativních dokumentů ze zahraničí. Jedná se zejména o koncepční a metodické materiály s přímým vztahem k ochraně přírody v ČR.

Právní názory

Celá řada účinných opatření není dosud aplikována z důvodu zákonných překážek. O tom, že zdaleka vše není tak bezvýchodné, jak se může jevit, Vás mohou přesvědčit tyto stránky. Jsou věnovány odborným výkladům komplikovaných legislativních otázek. Příspěvky jsou zpracovány odborníky na právo a dlouholetými zaměstnanci státní správy. Na konkrétních příkladech jsou vysvětleny specifické zákonné normy, jejich využívání a možné výklady.

Metodiky

Celá řada účinných opatření není dosud aplikována z důvodu zákonných překážek. O tom, že zdaleka vše není tak bezvýchodné, jak se může jevit, Vás mohou přesvědčit tyto stránky. Jsou věnovány odborným výkladům komplikovaných legislativních otázek. Příspěvky jsou zpracovány odborníky na právo a dlouholetými zaměstnanci státní správy. Na konkrétních příkladech jsou vysvětleny specifické zákonné normy, jejich využívání a možné výklady.

E-learning

Přehled o tuzemské ochraně přírody pomáhá získat e-learning zajišťovaný Fórem ochrany přírody. Šest vzdělávacích modulů se věnuje základním kamenům ochrany přírody:

  • vývoj české krajiny
  • zvláštní typy ochrany přírody
  • šetrné zemědělství
  • ochrana vod, lesnictví
  • ochrana přírody a zákony

Absolventi kurzů budou schopni lépe pracovat a kriticky hodnotit informace, s nimiž budou v praxi přicházet do kontaktu. Kurzy jsou připraveny vysokoškolskými a vědeckými pracovníky. Jedná se o systém tzv. „blended learning“ strukturovaný do tří částí (krátká informace o tématu, interaktivní přednášky a průběžné testy, rozšiřující informace). Účastníci, kteří zvládnou závěrečný test, získají certifikát o absolvování kurzu.

Webináře

Internetové semináře (webináře) představují moderní způsob on-line komunikace, která šetří čas i peníze účastníků. Umožňuje plné zapojení přednášejících i posluchačů z pohodlí domova či kanceláře. Účastníci nepotřebují zvláštní hardware ani software, ale pouze připojení k internetu.Na webinářích, které se konají každý měsíc, se vždy lektoři představí prezentaci na dané téma, následuje diskuze s ostatními účastníky. Záznamy z webinářů jsou k zhlédnutí na kanálu Fóra ochrany přírody na serveru YouTube.

Diskuze

Diskuzní fórum

Otázka měsíce

Otázka měsíce

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.