Chcete se zeptat? Chcete si přečíst? Odborné informace

Močůvka v lesním potoce

Ze zdejšího kravína vyvážejí po okolních lukách močůvku. Když pominu, že ji vyvážejí v těch největších tropech, takže člověk přemýšlí, jestli se radši udusí vedrem nebo zápachem, tak mě zarazilo to, že ji vyvezli nad les a vše steklo to potoka. Je to správně? A co lesní zvěř, kam má chodit pít? Dá se s tím něco udělat? Dá se zjistit, jestli v tom nejsou i nějaké chemikálie? Zvířata mám ráda, celý život žiji na vesnici, ale toto nezapáchá jenom jako obyčejná močůvka... Musí přeci někam vylévat i chemikáliemi znečištěnou vodu po výplachu trubek po dojení....
 
Odpověď na otázku: Doporučujeme problematiku prodiskutovat s místně příslušným střediskem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (http://www.ochranaprirody.cz/regionalni-pracoviste/) nebo České inspekce životního prostředí (http://www.cizp.cz/Kontakty) v případě, že se domníváte, že k poškození kvality vody dochází. Obecně se jedná o velmi nezodpovědné jednání, může-li dojít ke kontamonaci vodního toku. Praktickým problémem je, že většina toxických látek je velmi rychle odplavena a prokazování viny a odpovědnosti je potom velmi složité. V každém případě je vhodné postupovat podle informací, které vám poskytnou výše zmíněné instituce. Z nevládních organizací potom doporučujeme kontaktovat zejména Koalici pro řeky (http://www.koaliceproreky.cz/o-nas/kontakty/).
Jan Dušek.
 

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.