Snižují dřevěné lávky bariérový efekt silnic?

Verze PDF

Cílem této studie bylo vyhodnotit, jak přítomnost dřevěných lávek ovlivňuje využívání propustků liškou obecnou, kunou skalní, jezevcem lesním, vydrou říční a ženetkou tečkovanou. Přítomnost dřevěných lávek byla stěžejním faktorem určujícím pravděpodobnost průchodu propustkem u kuny a ženetky. Kuny a ženetky využívaly dřevěné lávky okamžitě po instalaci a rovněž v suchém období. Výška vegetace a přítomnost říční vegetace rovněž pozitivně ovlivnily využívání propustků. Oproti očekávání, lišky a jezevci se dřevěným lávkám vyhýbali. Z výsledků vyplývá, že pro zvýšení využití propustků je žádoucí instalovat lávky tam, kde je po většinu roku voda (o hloubce více než 3 cm). Autoři dále navrhují další výzkum hodnotící vliv rozměrů lávek a konstrukčního materiálu na využívání lávek, zejména liškami a jezevci.

Využitelné výstupy: 

Migrační objekty pro volně žijící živočichy zvyšují spolu s oplocením konektivitu biotopů a snižují počet kolizí živočichů s vozidly. Nicméně přítomnost vody v propustcích může vážně ohrozit jejich účinnost jako průchodu. Instalace dřevěných lávek může být dobrým opatřením pro průchod v období, kdy propustky protéká voda. Zatím neexistuje příliš informací, jaký je vliv instalace lávek v kombinaci s oplocením na obratlovce. Cílem této studie bylo vyhodnotit, jak přítomnost dřevěných lávek ovlivňuje využívání propustků liškou obecnou, kunou skalní, jezevcem lesním, vydrou říční a ženetkou tečkovanou. Dřevěné lávky byly umístěny na 15 z 32 sledovaných propustků. Okolo každého propustku byly instalovány ploty o délce 100 m s malým rozměrem ok. Během jedné sezóny bylo využito sledování kamerami a sledování stop sedm po sobě jdoucích dnů. Byla porovnána relativní důležitost lávek při využívání propustků a byl porovnán počet usmrcených jedinců vozidly ve 100 m pruhu v okolí propustku před a po instalaci plotu s kontrolními úseky. Přítomnost dřevěných lávek byla stěžejním faktorem určujícím pravděpodobnost průchodu propustkem u kuny a ženetky. Z výsledků vyplývá, že voda v propustcích zabraňuje jejich využívání kunami a ženetkami a následná instalace dřevěných lávek může zvýšit jejich využívání. Všechny druhy s výjimkou vydry využívaly propustky více v deštivém období. Kuny a ženetky využívaly dřevěné lávky okamžitě po instalaci a rovněž v suchém období. Výška vegetace a přítomnost říční vegetace rovněž pozitivně ovlivnily využívání propustků. Oproti očekávání, lišky a jezevci se dřevěným lávkám vyhýbali. Je možné, že potřebují čas, aby si na tyto nové prvky zvykli. Přítomnost lávek může snížit otevřenost propustku, což může negativně ovlivnit využívání některými druhy. Oplocení nemělo vliv na počet usmrcený jedinců sledovaných druhů. Délka 100 m je patrně nedostatečná, zejména u šelem, které mají relativně velké prostorové nároky. Z výsledků vyplývá, že pro zvýšení využití propustků je žádoucí instalovat lávky tam, kde je po většinu roku voda (o hloubce více než 3 cm). Autoři dále navrhují další výzkum hodnotící vliv rozměrů lávek a konstrukčního materiálu na jejich využívání, zejména liškami a jezevci.

Zdroj: 
Villalva P., Reto D., Santos-Reis M., Revilla E., Grilo C. 2013: Do dry ledges reduce the barrier effect of roads? Ecological engineering 57: 143-147.
Zadal: 
Jiří Pokorný
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.