Archiv metodik

Množství užitečných metodik je rozmístěno v jednotlivých knihovnách a na internetu. Na těchto stránkách je vytvářen archiv českých metodik provádění a hodnocení ochranných opatření a také sledování jejich efektivity. Ne všechny dokumenty jsou schváleny nebo akceptovány veřejnými institucemi.

14. 3. 2016
ETS 176 - Evropská úmluva o krajině. Florencie: Rada Evropy. 2000.
14. 3. 2016
Bukáček, R., Matějka, P. Hodnocení krajinného rázu. In: Péče o krajinný ráz – cíle a metody. Vorel, I. Sklenička, P, ed. Praha: ČVUT, 1999. s. 159-187. ISBN 80-01-01979- 9.
14. 3. 2016
Větrné elektrárny: mýty a fakta. Vydalo sdružení Calla a Hnutí DUHA, České Budějovice – Brno, 2. aktualizované vydání. 2006. ISBN 80–86834–09–3.
14. 3. 2016
Štekl, Josef a kol. Výzkum vhodnosti lokalit v ČR z hlediska zásob větrné energie a zpracování metodiky pro posuzovací a schvalovací řízení při zavádění větrných elektráren. Ústav fyziky atmosféry AV ČR. Praha. 2004. 58 s.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.