Archiv metodik

Množství užitečných metodik je rozmístěno v jednotlivých knihovnách a na internetu. Na těchto stránkách je vytvářen archiv českých metodik provádění a hodnocení ochranných opatření a také sledování jejich efektivity. Ne všechny dokumenty jsou schváleny nebo akceptovány veřejnými institucemi.

2. 7. 2013
JONGEPIEROVÁ, Ivana a POKOVÁ, Hana, eds. Obnova travních porostů regionální směsí. Veselí nad Moravou: ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2006. 102 s. ISBN 80-903444-4-5.
2. 7. 2013
VIKTORA, Lukáš, NOVÁ, Petra a BARTONIČKA, Tomáš. Ochrana rorýsů a netopýrů při rekonstrukci budov. Praha: Česká společnost ornitologická, 2008. 22 s. ISBN 978-80-903554-4-6.
1. 6. 2013
HENEBERG, Petr a BERNERD, Michal. Břehule říční - praktické a právní aspekty ochrany v ČR. České Budějovice: Calla, 2008. 23 s. ISBN 978-80-903910-9-3.
1. 6. 2013
MATĚJKOVÁ, Pavla. Účast veřejnosti ve správních řízeních - právní nástroje a možnosti ochrany. České Budějovice: Calla, 2009. 20 s. ISBN 978-80-87267-03-5.
1. 6. 2013
HORÁK, Jakub, ŠAFÁŘOVÁ, Lenka, ŘEHOUNEK, Jiří, BOUKAL, Milan a SVOBODA, Miroslav. Chaos, mozaika a trocha nepořádku... aneb pohled na péči o krajinu. České Budějovice: Calla, 2010. 23 s. ISBN 978-80-87267-08-0.
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.