Kompendia

30. 6. 2021

Šest následujících studií se zabývá dopady a preventivními opatřeními proti srážkám s živočichy na dopravních komunikacích: (1) analyzuje využívání migračních objejtů přes dálnici různými...

30. 6. 2021

Sedm následujících studií se zabývá dopady pastvy hospodářských zvířat na biodiverzitu v krajině, konkrétní studie: (1) hodnotí vliv pastvy koz a ovcí na vegetaci Festuco-Brometea v pražské...

30. 6. 2021

Sedm následujících studií se věnuje tématu hospodaření na rybnících a jeho dopadu na biodiverzitu, konkrétní studie: (1) zkoumá vliv odlišně intenzivního rybářského managementu na biodiverzitu ve...

29. 6. 2021

Pět následujících studií se zabývá faktory ovlivňujícími přežití významné čeledi brouků (Coleoptera) - Cerambycidae (tesaříkovití): (1) analyzuje výskyt tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo)...

17. 6. 2021

Osm následujících studií analyzuje ekologické požadavky čeledi Picidae (datlovití), a z toho i vyplývající možné ochranářské výstupy pro další druhy: (1) se zabývá úbytkem populací strakapouda...

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.