Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

17. 12. 2019
Historicky byly přírodní vědy jediným či primárním zdrojem informací sloužícím k aktivitám v rámci ochrany životního prostředí. Mnoho vědců zabývajích se ochranou životního prostředí si...
17. 12. 2019
Destrukce stanovišť je jednou z největších hrozeb, které musí biodiverzita Země čelit, a která postihuje jak běžné, tak i ohrožené druhy. Problémem z hlediska ochrany těchto druhů je skutečnost, že původním neohrožen...
17. 12. 2019
Klasická biologická kontrola je kontrola obvykle cizokrajných škůdců pomocí jejich přirozeného nepřítele, taktéž ve velké míře cizokrajného (Hajek 2004; Van Driesche et al., 2008). Klasická biologická...
7. 12. 2019
Cílem této studie bylo posouzení efektivity chráněných území v rámci prevence poklesu biodiverzity. Nejdříve bylo testováno, zda je druhová bohatost motýlů vyšší v případě evropsk...
7. 12. 2019
Volné molekuly DNA jsou všudypřítomné a uvolňují se z kůže, sliznic, slin, spermatu, sekrecí, vajíček, fekálií, moči, krve, kořenů, listů, ovoce, pylu, hnijících těl a dohromady se označují jako environment...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.