Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

27. 11. 2019
Kvalita pitné vody významně ovlivňuje lidské zdraví. Přístup ke zdravotně nezávadné pitné vodě je základním právem pro všechny lidi, bez ohledu na národnost, náboženské vyznání,...
19. 11. 2019
Neustálý pokles biodiverzity Země je pro 21. století velkým problémem z hlediska nedostatku znalostí o stavu a distribuci biodiverzity – zejména proto, že většina druhů na Zemi ještě nebyla popsána (Vié et al.,...
21. 2. 2017
Autoři testovali hypotézu, že pravděpodobnost výskytu a početnost rostlin ochmetu roste zároveň s rozlohou lesa, poklesem vzdáleností infikovaných stromů od zdravých a poklesem konkurenceschopnosti sousedních stromů.
1. 2. 2017
Naše porozumění procesům, které utváří podobu lesních společenstev v bezzásahovém režimu je omezeno citelným nedostatkem reprezentativních dat. Autorský kolektiv v této práci sleduje a hodnotí v...
30. 1. 2017
Znalost historie disturbancí je nezbytná pro pochopení dynamiky lesních ekosystémů a dynamiky mezi jejich jednotlivými složkami. K detekci disturbancí jsou tradičně využívána dendrochronologická data. Bohužel budoucí...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.