Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

6. 3. 2020
Environmentální DNA (eDNA) označuje genetický materiál, který lze extrahovat například ze vzorků půdy, vody, dokonce i ze vzduchu. Environmentální DNA umožňuje detekovat druhy a provádět genetické analýzy v rámci...
6. 3. 2020
Volné molekuly DNA jsou všudypřítomné a uvolňují se z kůže, sliznic, slin, spermatu, sekrecí, vajíček, fekálií, moči, krve, kořenů, listů, ovoce, pylu, hnijících těl a dohromady se označují jako environment...
6. 3. 2020
  Cílem této studie bylo posouzení efektivity chráněných území v rámci prevence poklesu biodiverzity. Nejdříve bylo testováno, zda je druhová bohatost motýlů vyšší v případě...
6. 3. 2020
Klasická biologická kontrola je kontrola obvykle cizokrajných škůdců pomocí jejich přirozeného nepřítele, taktéž ve velké míře cizokrajného. Klasická biologická kontrola byla prováděna u širok...
6. 3. 2020
Destrukce stanovišť je jednou z největších hrozeb, které musí biodiverzita Země čelit, a která postihuje jak běžné, tak i ohrožené druhy. Problémem z hlediska ochrany těchto druhů je skutečnost, že původním neohrožen...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.