Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

28. 1. 2017
Práce popisuje změny v složení společenství mechorostů za posledních sto let bezzásahového režimu na jezerním ostrově Moricsala. Autoři se zaměřili také na rozdíly v morfologii jednotlivých druhů, jež jsou typické pro jimi...
28. 1. 2017
V posledních desetiletích působí na lužní lesy několik faktorů, které radikálně mění jejich charakter. Jedním z nejdůležitějších, je výrazné snížení frekvence záplav, způsobené...
25. 1. 2017
Autoři článku poskytují rozsáhlý kritický přehled současných znalostí o zvětrávání způsobeném kořeny stromů a jejich působení na půdu a matečnou horninu. Zaměřují se především na...
24. 1. 2017
V posledních desetiletích je buk v Evropě považován za expandující druh. Jde o konkurenčně nejzdatnější strom na mezofilních lokalitách s neutrálním pH. Není znám žádný příklad z...
24. 1. 2017
Vývraty představují klíčovou disturbanci, která ovlivňuje pedogenezi a ekologii lesa. Při vývratu vzniká typický mikroreliéf, který je tvořen prohlubní po vyvráceném kořenovém balu a vrcholovou část...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.