Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

24. 1. 2017
Buk lesní (Fagus sylvatica) v posledním století expanduje do mnoha lesních porostů ve střední Evropě. Autoři se zaměřili na časo-prostorovou dynamiku nových jedinců buku, jakožto hlavního mechanizmu jeho úspěšné expanze....
21. 8. 2016
Moderní společnost využívá nesmírné množství energie a s rostoucím počtem lidí a blahobytu vyspělých zemí toto množství nadále stoupá. Jenže produkce a využívání energie má často dopad na životní prostředí a biodiverzitu. Abychom se zbavili přetrvávající závislosti na uhlí, ropě a zemním...
19. 8. 2016
V městských oblastech nejsou příznivé vlastnosti prostředí pro pěstování stromů. Stromy jsou zde vystaveny více disturbancím, znečištění a suchu. Pro podporu růstu stromů a zároveň ke snížení chemické zátěže půdy hnojivy by bylo možné využít symbiotického vztahu stromů a hub, tj. mykorhizy. Při...
19. 8. 2016
Postrádají-li plánovači chráněných území podrobnější informace o daném druhu, musí při návrhu nových chráněných území nezřídka využít tzv. zástupných proměnných. Tyto zástupné proměnné představují buď nespojité proměnné, jako je např. dobře prozkoumaná skupina druhů, nebo proměnné kontinuálního...
18. 8. 2016
Vzhledem k rapidnímu rozšiřování urbanizovaných oblastí narůstá potřeba porozumět tomu, jak různí živočichové na takové prostředí reagují. Například šelmy jsou považovány za skupinu citlivou na zástavbu, nicméně existují důkazy, že některé z nich městské prostředí úspěšně osidlují. Lidmi...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.