Vliv hospodaření na kvalitu vody a produkci ryb v extenzívních rybnících

Verze PDF

V intenzívní akvakultuře jsou ke zvýšení výnosu ryb používány umělé přikrmování a hnojení vody. V polopřirozených podmínkách rybníků v kulturní krajině může být produkce ryb však pouze jednou ze žádoucích aktivit. Kolektiv francouzských hydrobiologů analyzoval vztah rybničního hospodaření na produkci ryb a nutriční status vody a sedimentů v extenzivně obhospodařované rybniční soustavě. Základním zjištěním je, že každoroční hnojení a přikrmování zvyšuje produkci ryb, ta lze ale zvýšit i nepravidelným hnojením a vápněním dna v letech bez vody.

Využitelné výstupy: 
  • 83 rybníků bylo sledováno v letech 2007-2009 v oblasti Dombes poblíž Lyonu ve východní Francii.
  • Každý rok od dubna do října bylo sledováno několik parametrů vody (PO43−, NO3−, celkový fosfor, celkový dusík, NH4+, chlorofyl-a).
  • Sediment byl odebírán v březnu a říjnu a byl v něm stanoven volný fosfor, celkový dusík, organický materiál a koncentrace vápníku.
  • Každý rybník byl charakterizován frekvencí hnojení, přikrmováním, hnojením a vápněním dna při vypuštění a skladbou chovaných ryb.
  • Každoroční hnojení a přikrmování zvyšuje produkci ryb, není ale jedinou možností. Produkci dokáže ještě zvýšit nepravidelné hnojení a vápnění dna v letech bez vody.
  • Také samotné nepravidelné hnojení a vápnění dna v letech bez vody dokáže zvýšit výnos.
  • K nejnižším výnosům dochází na rybnících bez managementu.
  • U všech třech používaných managementových opatření (hnojení, přikrmování, hnojení a vápnění dna) bylo zjištěno vyšší množství volného fosforu a nižší množství NO3−.
  • Ostatní parametry vykazují statisticky nevýznamně zvýšené hodnoty.
Grafické přílohy: 
Vliv hospodaření na kvalitu vody a produkci ryb v extenzívních rybnících
Vliv hospodaření na kvalitu vody a produkci ryb v extenzívních rybnících
Vliv hospodaření na kvalitu vody a produkci ryb v extenzívních rybnících
Vliv hospodaření na kvalitu vody a produkci ryb v extenzívních rybnících
Vliv hospodaření na kvalitu vody a produkci ryb v extenzívních rybnících
Zdroj: 
Wezel, A., Robin, J., Guerin, M., Arthaud, F., & Vallod, D. (2013). Management effects on water quality, sediments and fish production in extensive fish ponds in the Dombes region, France. Limnologica-Ecology and Management of Inland Waters, 43(3), 210-218.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.