Bez mrtvého dřeva se datlům a strakapoudům nedaří

Mrtvé dřevo je velmi důležitou součástí lesních ekosystémů. U řady datlovitých ptáků byl potvrzen pozitivní vztah mezi přítomností mrtvých stromů a populační hustotou. Polští zoologové studovali vztah početnosti datlovitých ptáků, s důrazem na datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) a strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos) na území Bělověžského pralesa. Nejvíce pobytových značek bylo zjištěno v přirozeném bezzásahovém lese s největším množstvím mrtvých stromů.

Využitelné výstupy: 
  • Výzkum probíhal v letech 1999-2001 a 2007-2009 na transektech o délce 3,9-6 km.

 

  • Transekty probíhaly třemi typy lesa: přirozeným bezzásahovým porostem, částečně obhospodařovaným lesem v přírodní rezervaci a hospodářským lesem bez ochrany.

 

  • Na transektech byli datlovití ptáci sčítáni třikrát za sezónu a současně bylo v každém období zaznamenáno množství stojících i padlých mrtvých stromů.

 

  • Nejvíce pobytových znaků ptáků bylo v obou obdobích zjištěno v bezzásahovém přirozeném lese, nejméně v částečně obhospodařovaném lese v přírodní rezervaci.

 

  • V částečně obhospodařovaném lese v přírodní rezervaci však bylo zjištěno nejvíce druhů datlovitých.

 

  • Množství pobytových stop u čtyř druhů datlovitých, včetně dvou cílových druhů datlíka tříprstého a strakapouda bělohřbetého, je závislé na ploše, kterou zaujímají stojící mrtvé stromy (nejvyšší počet v bezzásahovém lese, nejmenší v hospodářském lese).

 

  • Autoři na základě jejich výsledků navrhují změnu managementových regulací rezervací s porosty jehličnatých stromů. V obdobích po kůrovcových kalamitách navrhují ponechat minimálně 2 m2 porostu mrtvých smrků na každý hektar porostu jako minimální množství pro podporu populací datlovitých ptáků.
Grafické přílohy: 
Bez mrtvého dřeva se datlům a strakapoudům nedaří
Bez mrtvého dřeva se datlům a strakapoudům nedaří
Bez mrtvého dřeva se datlům a strakapoudům nedaří
Bez mrtvého dřeva se datlům a strakapoudům nedaří
Bez mrtvého dřeva se datlům a strakapoudům nedaří
Zdroj: 
Czeszczewik, D., Walankiewicz, W., Mitrus, C., Tumiel, T., Stanski, T., Sahel, M., & Bednarczyk, G. (2013). Importance of dead wood resources for woodpeckers in coniferous stands of the Białowieża Forest. Bird Conservation International, 23(04), 414-425.
Zadal: 
Michal Berec