Jak obnovit populaci perlorodky říční

Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera) patří na celém území Evropy k ohroženým druhům měkkýšů. Život jí komplikují zejména vysoké znečištění vodních toků a změny ve složení rybího společenstva.
 
Švédští autoři se v článku zaměřili na sledování faktorů, na které by měl být při obnově populací perlorodek kladen důraz.

Využitelné výstupy: 
  • Velikost populace perlorodek je pozitivně korelována s reprodukční úspěšností a hustotou juvenilních jedinců.

 

  • Zejména hustota juvenilních jedinců je podle autorů nejlepším faktorem hodnotícím reprodukční úspěšnost populace.

 

  • Populační hustota tohoročních a starších pstruhů obecných (Salmo trutta) je také pozitivně korelována s reprodukční úspěšností.

 

  • Průměrná hustota obou věkových kategorií pstruha je pozitivně korelována s hustotou juvenilních jedinců, tento vztah se ale zeslabuje při hustotě pstruha vyšší než 10 jedinců na 100 m2.

 

  • Velikost populace perlorodek a její hustota je relativně důležitějším faktorem pro obnovu populace, než je hustota populace pstruha.

 

  • Pro zvýšení efektivity obnovy populací perlorodky říční doporučují autoři zvýšit velikost populace dospělých jedinců a zároveň udržovat velikost populace pstruha na úrovní do 10 jedinců na 100 m2.

 

  • V případě více malých populací doporučují autoři jejich sloučení na jedné lokalitě s nejvhodnější hustotou pstruhů.

 

  • Úspěšnost uchycení larev může také zvýšit vysazování tohoročních pstruhů do míst s vysokou početností perlorodek, neboť tyto mladé ryby migrují výrazně méně než ryby starší.
Grafické přílohy: 
Jak obnovit populaci perlorodky říční
Jak obnovit populaci perlorodky říční
Jak obnovit populaci perlorodky říční
Jak obnovit populaci perlorodky říční
Jak obnovit populaci perlorodky říční
Zdroj: 
Arvidsson, B. L., Karlsson, J., & Österling, M. E. (2012). Recruitment of the threatened mussel Margaritifera margaritifera in relation to mussel population size, mussel density and host density. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 22(4), 526-532.
Zadal: 
Michal Berec