Interview s Tomášem Janatou: O managementech bezlesí v NP Krkonoše

See video
8. leden 2016

Proč a jak je potřeba udržovat bezlesí v Krkonoších.