Interview s Vojtěchem Stejskalem: o legislativní ochraně přírody

See video
12. leden 2016

Rozhovor o legislativní ochraně přírody s Vojtěchem Stejskalem vedl Michael Hošek.