Sukcese houbových společenstev v opadu jehličí smrku ztepilého

 
Autoři zkoumali sukcesi a vývoj houbových společenstev ve tříletém opadu smrku ztepilého na lokalitách, kde se projevil kůrovec.

Čas byl nejprůkaznějším faktorem ovlivňujícím složení společenstva hub (P < 0.001), následován kombinovaným efektem času a způsobu zpracování (P=0,037).
 

Využitelné výstupy: 

 
- Během 37 měsíců experimentu se snížil objem opadu v průměru o 60 % (57 % na lokalitách C - kontrolních, 61 % na lokalitách BB - s kůrovcem). Rozdíl snížení objemu mezi lokalitami nebyl průkazný.

- Nejvýraznějšího rozkladu (tj. snížení objemu opadu) bylo dosaženo na všech lokalitách během počáteční fáze (10 - 13 % sušiny hned během prvního měsíce).

- Později, během 13 následujících měsíců, se objem sušiny snížil o 24 %, stejně jako v následující části roku (po 25. měsíc běhu experimentu).

- V 37. měsíci bylo rozloženo již jen 17 % zbývající sušiny.

- Získaný izolát pěstitelných kultur obsahoval dohromady 71 druhů hub (identifikace na základě kombinace morfologických a molekulárních dat alespoň na úroveň rodu).

- Většina zjištěných taxonů spadala do Pezizomycotina (57). Zástupci Agaricomycotina a Mucoromycotina byli méně četní (10 a 4).

- Během počáteční fáze rozkladu opadu byly nejfrekventovanější zástupci Dothideales, Eurotiales a Helotiales.

 - Nejčetnější zástupci (izolovaní po celou dobu experimentu) spadali do řádu Dothideales, druzí nejčetnější byli zástupci Hypocreales.

 - Zástupci řádů Helotiales a Eurotiales byli početní během úvodních fází rozkladu (první až osmý měsíc) zatímco zástupci Basdiomycetes řádu Agaricales dosahovali vrcholu v průběhu měsíce třináctého.
 

Grafické přílohy: 
Sukcese houbových společenstev v opadu jehličí smrku ztepilého
Sukcese houbových společenstev v opadu jehličí smrku ztepilého
Sukcese houbových společenstev v opadu jehličí smrku ztepilého
Sukcese houbových společenstev v opadu jehličí smrku ztepilého
Sukcese houbových společenstev v opadu jehličí smrku ztepilého
Sukcese houbových společenstev v opadu jehličí smrku ztepilého
Sukcese houbových společenstev v opadu jehličí smrku ztepilého
Zdroj: 
Hanáčková, Z., Koukol, O., Štursová, M., Kolařík, M., Baldrian, P., Fungal succession in the needle litter of a montane Picea abies forest investigated through strain isolation and molecular fingerprinting, Fungal ecology 13, (2015), pp.: 157-166
Zadal: 
Radomír Dohnal