Ochrana netopýrů v okolí silnic a dálnic

Souhrn: 

Netopýři jsou chráněni jak podle české, tak evropské legislativy. Z výzkumů vyplynulo, že jsou silně ovlivňováni silniční dopravou, protože mají tendenci pohybovat se v krajině podél lineárních struktur, navíc v posledních letech začali nocovat v konstrukcích mostů, a dokonce je využívají k sociálnímu setkávání. 

Komentář: 

Příručka představuje přehled základních průniků mezi ekologií netopýrů a silniční dopravou ve Velké Británii. Obsahuje návody, jak snížit úmrtnost netopýrů na silnicích, instalovat úkryty a monitorovat vliv silnic na populace netopýrů. Příručka je využitelná i pro jiné situace než je možný konflikt mezi netopýry a silniční dopravou. 

Zadal: 
Simona Poláková