Vážení kolegové,

právě vychází nové číslo časopisu FOP. Jeho tématem je tentokrát Globální rámec pro biologickou rozmanitost a evropské Nařízení na obnovu přírody.

Slovy Davida Storch v Editorialu, oba tyto dokumenty vyvolávají mnoho otázek k zamyšlení: Opravdu chceme zvyšovat rozlohu lesů, když je dnes u nás největší za posledních 300 let a nárůst plochy lesů a křovin je jednou z příčin úbytku naší biodiverzity? Opravdu si někdo myslí, že během několika málo let lze zvrátit úbytek polních ptáků, který setrvale pozorujeme už čtyři dekády? Proč je kladen takový důraz na řeky a ne tolik na stojaté vody, které jsou u nás mnohem víc zničené? A co ta městská zeleň, je to s ní skutečně tak špatné, aby zasluhovala samostatný článek? Na podobné otázky by každý (nejen autoři našich textů) odpovídal trochu jinak. V článcích Petra Havla, Evy Volfové, Jana Duška, Václava Zámečníka nebo Aleny Švandelíkové a Milana Svobody se podíváme na některé z nich. S výstupy Montréalského setkání CBD COP 15 vás seznámí článek Michaela Hoška a Jana Duška a Petr Roth se zamýšlí nad smysluplností plavebního stupně Děčín a uzavírá sérii o druhových výjimkách.

Další příspěvky si můžete přečíst v sekci Analýzy a komentáře.

Časopis naleznete jako vždy zde: www.casopis.forumochranyprirody.cz.

Nové číslo je vždy na hlavní stránce webu časopisu, v levých záložkách naleznete rubriky časopisu. Předchozí vydaná čísla časopisu naleznete zde. Vyhledávat texty můžete také podle jejich autorů. Články můžete číst přímo na webu nebo si můžete stáhnout pdf jednotlivých textů nebo pdf celého časopisu.

ZInspirativní čtení vám přeje

Markéta Dušková
redaktorka časopisu FOP