Webináře

Internetové semináře (webináře) představují moderní způsob on-line komunikace, která šetří zejména čas všech účastníků. Umožňuje plné zapojení přednášejících i posluchačů z pohodlí domova či kanceláře připojením do internetové aplikace. Účastníci nepotřebují zvláštní zařízení mimo přijímače a připojení k internetu.

V rámci projektu „Vzdělávání veřejnosti v otázkách ochrany přírody pomocí odborné informační platformy“ (CZ.1.07/3.1.00/37.0228), hrazeného z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, se v letech 2012-13 konalo 15 webinářů. Dalších 8 seminářů bylo natočeno v roce 2014 z grantu Ministerstva životního prostředí na podporu projektů NNO. V roce 2015 je 12 nových webinářů podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu "Příroda, koho to zajímá" (reg. č. EHP-CZ02-OV-1-016-01-2014).

V roce 2019 byly natočeny 4 webináře v rámci projektu „Adaptační a mitigační opatření pro veřejnou správu“.

Lektoři vždy představili prezentaci na dané téma, následovala diskuze s ostatními účastníky pomocí chatu.

Záznamy z webinářů jsou k zhlédnutí zde a na kanálu Fóra ochrany přírody na serveru YouTube.