Hodnocení plánů a projektů významně ovlivňujících lokality soustavy NATURA 2000

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
PLANETA: Hodnocení plánů a projektů významně ovlivňujících lokality soustavy NATURA 2000. Metodická příručka k ustanovením článků 6(3) a 6(4) směrnice o stanovištích 92/43/EHS. Evropská komise, přeložilo Ministerstvo životního prostředí. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2004, roč. XII, č. 1. ISSN 1213-3393.