Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích pomocí biologické složky makrofyta

Publikace ke stažení na webu MZP nebo zde.

Zdroj: 
Kočí, Martin a kol. Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích pomocí biologické složky makrofyta. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Praha, 2011. 51 s.