Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných území

Publikace ke stažení na webu MZP nebo zde.

Zdroj: 
Metodika managementu tlejícího dříví v lesích zvláště chráněných území. Věštník Ministerstva životního prostředí, ROČNÍK XIV, ČÁSTKA 7, listopad-prosinec 2014.