Metodika odlovu a zpracování vzorku plůdkových společenstev ryb tekoucích vod

Publikace ke stažení na webu MZP nebo zde.

Zdroj: 
Jurajda, P., Slavík, O., Adámek Z. Metodika odlovu a zpracování vzorku plůdkových společenstev ryb tekoucích vod. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha. 2006. 10 s.