Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí

Publikace ke stažení na webu MZE nebo zde.

Zdroj: 
Vopravil, Jan a kol. Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Praha, 2012. 33 s.