Obnova historických zahrad a parků

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
REŠ, Bohumil, VENCÁLEK, Tomáš, ŠTĚRBA, Pavel a KLÁPŠTĚ, Jiří. Obnova historických zahrad a parků. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2009. 12 s. ISBN 978-80-87051-66-5.