Oceňování dřevin rostoucích mimo les

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
KOLAŘÍK, Jaroslav a kol. Oceňování dřevin rostoucích mimo les. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2013. 113 s. ISBN 978-80-87457-82-5.