Příručka hodnocení biotopů

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR.

Zdroj: 
FILIPPOV, Petr, GRULICH, Vít, GUTH, Jiří, HÁJEK, Michal, KOCOURKOVÁ, Jana, KOČÍ, Martin, LUSTYK, Pavel, MELICHAR, Vladimír, NAVRÁTIL, Josef, NAVRÁTILOVÁ, Jana, ROLEČEK, Jan, RYDLO, Jaroslav, SÁDLO, Jiří, VIŠŇÁK, Richard, VYDROVÁ, Alena a ZELENÝ, David. Příručka hodnocení biotopů. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2016. 538 s.