Příručka k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000

Publikce ke stažení na webu MŽP nebo zde.

Zdroj: 
CHVOJKOVÁ, Eva, VOLF, Ondřej, KOPEČKOVÁ, Michala, HUMMEL, Jiří, ČIŽEK, Oldřich, DUŠEK, Jan, BŘEZINA, Stanislav a MARHOUL, Pavel. Příručka k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2011. 98 s. ISBN 978-80-7212-568-5.