Raci v České republice

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
ŠTAMBERGOVÁ, Monika, SVOBODOVÁ, Jitka a KOZUBÍKOVÁ, Eva. Raci v České republice. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2009. 255 s. ISBN 978-80-87051-78-8.