Sanace a rekultivace po lomové a důlní těžbě

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
SÁDLO, Jiří a TICHÝ, Lubomír. Sanace a rekultivace po lomové a důlní těžbě. Brno: ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády, 2002. 35 s. ISBN 80-903121-1-X.