Těžba neenergetických nerostných surovin a Natura 2000

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
Evropská komise. Těžba neenergetických nerostných surovin a Natura 2000. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2011. 144 s. ISBN 978-92-79-19357-6.