Základní kriteria a parametry pro hodnocení "přirozenosti" lesních porostů

Publikace ke stažení na webu MZP nebo zde.

Zdroj: 
Vrška, Tomáš, Hort Libor. Základní kriteria a parametry pro hodnocení "přirozenosti" lesních porostů. AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR, detašované pracoviště Brno. 2003. 10 s.