Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
MARHOUL, Pavel a TUROŇOVÁ, Danuše, eds. Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2008. 163 s. ISBN 978-80-87051-38-2.